1.
Faridah Niswatul Khoiroh, Eny Latifah. Fintech (Financial Technology) Dalam Sistem Pembayaran Non Tunai Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat KCP Lamongan). psgj [Internet]. 2023 Jul. 8 [cited 2024 Apr. 24];4(2):76-84. Available from: https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/view/924