[1]
Faridah Niswatul Khoiroh and Eny Latifah, “Fintech (Financial Technology) Dalam Sistem Pembayaran Non Tunai Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat KCP Lamongan)”, psgj, vol. 4, no. 2, pp. 76–84, Jul. 2023.